Logo
CA | ES
CA ES

Logo

Càpsula DPD 01. El tractament de les imatges en el centre educatiu

01 de Setembre de 2019

El dret a la pròpia imatge està reconegut per la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i és per això, que es necessari haver obtingut el consentiment pertinent abans de publicar imatges d’alumnes, on aquests siguin clarament identificables.

Càpsula DPD 01. El tractament de les imatges en el centre educatiu

Consulta'l aquí

CONTACTA

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

RSS

© 2019 Mallafrè Consultors

Nuwa